Thiết bị máy giặt sấy là Primer chuyên về máy móc cho ngành giặt là công nghiệp, được thành lập tại Vic (Barcelona) Tây Ban Nha vào năm 1922 và cho đến nay nó đã trở thành một chuẩn mực ở trên thế giới.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.