Thiết Bị Máy Giặt Sấy Là Danube là nhà sản xuất thiết bị giặt là công nghiệp từ năm 1947. DANUBE là một phần của ONNERA GROUP, tập đoàn kinh doanh quốc tế tiếp thị sản phẩm của mình trên toàn thế giới, thiết kế và tạo ra các giải pháp để tối ưu hóa tất cả các hoạt động giặt là. Đổi mới, thiết kế và hiệu quả là chìa khóa thành công của nhóm.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.