Bệnh viện dã chiến, cơ sở thu dung tiếp nhận bệnh nhân Covid

Danh sách Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện Thu dung điều trị bệnh nhân covid

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp và khó lường, việc xây dựng các Bệnh viện dã chiến thu dung trên cả nước là vấn đề hệ trọng. Các cơ sở trung tâm Thu dung tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 cũng có thể được lấy từ những dự án nhà ở chưa sử dụng hoặc các cơ sở vật… Xem thêm »