Giặt đồ quần áo lính cứu hỏa - Máy giặt công nghiệp

Giặt đồ quần áo lính cứu hỏa – Máy giặt công nghiệp

Cũng giống các loại đồ vải khác, thì bộ đồ lính cứu hỏa cũng cần phải giặt và làm sạch, tuy nhiên do đặc thù cấu tạo của đồ quần áo lính cứu hỏa nên cần phải có quy trình và cách giặt khác với các loại đồ vải thông thường. Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này. Tìm hiểu đồ quần áo… Xem thêm »