Cung Cấp Máy Giặt Cho Bệnh Viện Bãi Cháy, Quảng Ninh

Siêu Thị Thiết Bị Giặt Là Cung Cấp Máy Giặt Cho Bệnh Viện Bãi Cháy, Quảng Ninh. Đây là một trong những công trình đầu tư hệ thống máy giặt công nghiệp – máy sấy công nghiệp bài bản nhất mà Siêu Thị Thiết Bị Giặt Là đã thực hiện. Bệnh viện Bãi Cháy – Quảng Ninh đã sử dụng dòng máy giặt công nghiệp… Xem thêm »