Ứng dụng: Phần mềm quản lý tiệm giặt là - App giặt ủi.

Ứng dụng: Phần mềm quản lý tiệm giặt là – App giặt ủi.

“App giặt ủi” là một ứng dụng phần mềm quản lý tiệm giặt là đầy tiện ích, giúp người dùng tìm và đặt dịch vụ, còn cho chủ cửa hàng, nó cung cấp các công cụ quản lý đơn hàng và thời gian giao nhận hiệu quả. I. Tính cấp thiết và tiềm năng thị trường “Giặt là Việt Nam”: Thị trường giặt là tại… Xem thêm »